top of page

Понятието Модел ООН обозначава симулация за ученици и студенти, при която те възпроизвеждат работата на ООН. Съответният участник влиза в ролята на дипломат на една от страните-членки на ООН. Дискутират се множество политически, икономически и обществени теми и се предлагат възможни решения на проблеми или кризисни ситуации във формата на резолюции.

В последвало участие в Нюрнберг през февруари 2018 г., работна група Модел ООН навлиза в третия етап през 2018/19 учебна година. Който иска да участва в работната група, трябва да е от 9. клас нагоре, да разполага с добри знания по английски език (устно и писмено) и да се интересува от политика, да участва с удоволствие в политически дискусии и ролеви игри, да може да се разчита на него и да е отворен за нов опит и нови хора.

Преди записване за работната група е необходим разговор с г-н Браун или г-жа Милкерт, които ръководят групата.

Щ. Браун (септември 2018 г.)

В началото на 2016/17 учебна година, работната група Модел ООН на Немско училище София беше основана от г-н Опиц (учител по политика, история и спорт). През февруари 2017 г. нашият отбор Модел ООН взе участие в първата си международна конференция в Нюрнберг и веднага спечели първите награди. През май 2017 г. последва също толкова успешно участие в голяма конференция в Женева/Швейцария. През ноември 2017 г. се проведе нашата първа конференция „DSS MUN“, с участници от Американски колеж София, 91. НЕГ "Проф. К. Гълъбов" и Немско училище Белград.

Линкове към минали конференции/дейности: 

Модел ООН

bottom of page