top of page

Mock Conference - Работна група Модел ООНВ петък, 5 октомври, се проведе ежегодната тренировъчна конференция на работната група Модел ООН, подготовка за конференцията, която ще организираме през ноември в нашето училище и тази в Нюрнберг през февруари. Ученици от 9. до 12. клас се упражняваха в изнасяне на речи, водене на дискусии, намиране на компромиси, писане на резолюции и прилагане на правилата на реална конференция на ООН. Като почетен гост на мероприятието имахме удоволствието да посрещнем нашия бивш ученик и член-основетел на работната група ООН на Немско училище София Николай Данов.

Comments


Работна група „Model United Nations“ в Нюрнберг
bottom of page