top of page

Модел ООН - Конференция на Немско училище София

В петък, 9.11.2018г. и събота, 10.11.2018г. в конферентните зали на Интерпред се проведе втората, организирана от Немско училище София конференция, в която работният език беше английски. Тазгодишните участници бяха ученици от от 9. до 12. клас на Американски колеж София, Англо-американско училище София  и 91.ЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ и разбира се, ученици от Немско училище София, които влязоха в ролята на делегации на ООН от 22 страни и двама представители на медиите.





Темите, от които делегациите можеха да избират, бяха “Measures to maintain and protect Civil and Socio-Economic Rights for Refugees and Migrants" (тема 1) и “Measures to reach higher efficiency in Protection of Human Rights in the Digital Age through legislation and jurisdiction” (тема 2).


Конференцията започна с много впечатляващи речи на гост-ораторите (г-н Кортлендер, заместник-председател на УС на Сдружението към НУ София, г-н Хубертус Клинк, ръководител на Икономическия отдел в посолството на Германия в България и г-н Матайс льо Руте, представител на Върховния комисариат за бежанците към ООН за България).Те ни мотивираха да намерим решение по темите и да се насладим на конференцията. 


След това държахме речи за това, коя тема трябва да се дискутира първо и след това бързо избрахме темата, с която да започнем, а именно тема 1.


Делегациите държаха речи, в които споделиха позициите на страната си по тази тема.


В дискусиите извън общите дебатите с течение на времето се оформиха три блока, които написаха работните си листове, респ. резолюции. В края на първия ден от конференцията тези три групи изпратиха работните си проекти на ръководителите на конференцията („Chair“)  за обратна връзка. Обратната връзка на ръководителите определи протичането на предиобедната конференция през втория ден. Имаше предложение например да се обединят работните листове на две групи и да се формира коалиция.


По време на работата на делегатите, представители на Fox News и BBC интервюираха някои делегати и писаха статии.


След като двата работни листа бяха приети от "Chair" като проект за резолюции, започнахме с най-сложната процедура за представяне на обществен план и всички делегати можеха да правят предложения за корекции. След като корекциите бяха приети или отхвърлени от съответните автори на проекта, „General Assembly“ гласува за това, дали двете предложения действително трябва да бъдат приети като резолюции или не. Проект-резолюция номер 2 постигна това, но номер 1 не успя.


Това обаче не е решаващото в една конференция на Модел ООН. Тук става въпрос за общ размисъл, дискусия, намиране на компромиси, писане, учене и разбира се, удоволствието от всичко това. (Последното не на последно място и при заключителното мероприятие вечерта след конференцията). Много приятно беше, че и други ученици, учители и родители от нашето училище посетиха конференцията и бяха в публиката. Бившият учител от нашето училище и основател на работната група ООН, г-н Инго Опиц, пристигна от Германия специално за конференцията и (както винаги) направи страхотен фийдбек и подкрепи всички по време на работа. 


Конференцията, която беше много добре организирана и ръководена от Виолета (12), Вилия (11), Максимилиян (11), Ралица (11), г-н Браун, г-жа Милкерт и училищната администрация, беше изключително успешна според мен. "Chair" (Виолета, Вилия и Макс в разменени роли) ръководи конференцията много компетентно, което повиши мотивацията на делегатите и създаде сериозна работна атмосфера. Разбира се, имаше забавни моменти и възникнаха нови приятелства между учениците от различните училища.


Като цяло конференцията беше изпълнена с много нови изживявания.


Александра 10.

Comments


Работна група „Model United Nations“ в Нюрнберг
bottom of page