top of page

Работна група Модел ООН в Маастрихт/Холандия

От 1 до 6 май 10 ученици от нашата работна група Модел ООН участваха в голямата конференция на Модел ООН в Маастрихт, Холандия.  Там, в ролята на определена страна, в два различни комитета дискутираха по световнополитически проблеми и възможностите за решението им с други участници, предимно студенти от цял свят.
В ECOSOC-комитета се занимаваха с темите "National Sovereignty and Foreign Direct Investment in Africa" и "Promoting Economic Recovery after Natural Disaster". Комитетът United Nations Human Rights Council разглежда темата "Protecting and Promoting Freedom of Expression in the Cyberspace". След дни усилена и концентрирана работа изработените в групи резолюции на всички участници от нашата работна група бяха приети от комитетите. Като признание за добра екипна работа беше отличен Георги Мирчев от 11. клас в заключителната церемония с похвала за индивидуалните му постижения. Поздравяваме учениците и благодарим на училището за голямата подкрепа на нашата работна група!

Comments


Работна група „Model United Nations“ в Нюрнберг
bottom of page