Условия

Информация за приемната процедура

Скъпи родители,

Приемът на Вашето дете в Немско училище София принципно става чрез приемна процедура, която зависи от възрастта на детето, степента, за която кандидатства или от училището, което е посещавало до момента. Най-важните предпоставки са описани по-долу.

Ако детето бъде прието в Немско училище София, родителите заплащат приемна такса и подписват договор с Управителния съвет.

Информация за таксите ще намерите тук.

Информация за прием в Предучилищната

Предучилищната на Немско училище София провежда веднъж годишно приемна кампания.

Точните дати можете да видите в календара на училището тук

Приемат се деца за предучилищни групи (5 годишни деца) и за предучилищни класове (6 годишни деца).


В предучилищните групи разполагаме с 28 свободни места (образуват се две групи по 14 деца).

Предучилищните класове се образуват от двете предучилищни групи, така че принципно имаме единични или никакви свободни места.

 

Предучилищни групи

Приемната процедура съдържа личен разговор с всяако семейство по индивидуална покана. Преценяват се областите на компетентност език, социално поведение, моторика, логика и концентрация. Провежда се и кратък разговор с родителите. Не е необходимо малките кандидати да имат познания по немски език. Доброто владеене на майчиния език е предпоставка за изучаване на чужд език.

Социалните компетентности са от значение за нас. Очакваме и се радваме на спокойно и отзивчиво отношение към връстниците. Осигурете контакт на детето с други деца и му предайте ценности като учтивост, съпричастност, любов към ближния и самостоятелност.

Най-важното за децата е играта. "Учене чрез игра" е основен принцип на нашата работа. Дайте възможност на Вашето дете да използва различни развиващи, логически, езикови, настолни и други игри с цялото семейство.

Отделните области на компетентност се оценяват с точки. Свободните места се разпределят според класирането.

Предучилищни класове

По принцип важат същите правила и критерии както при предучилищните групи.

Освен това детето Ви трябва да има познания по немски език, които да му помогнат да разбере бавно зададени, елементарни въпроси, на които да може да отговори.

 

Информация за прием в начално училище

Началното училище провежда приемната процедура за бъдещи ученици веднъж в годината.

Точните дати можете да видите в календара на училището тук

Децата от 1. до 4. клас се приемат според броя на свободните места.

Процедура за 1. клас

През месец декември учители от началното училище на НУ София провеждат многократни хоспитации в предучилищните ни класове.

Всички родители и деца, които кандидатстват за 1.клас получават покана за приемен разговор, който се провежда индивидуално със всяко семейство.

За семейства, които кандидатстват от чужбина, приемният разговор може да се проведе и онлайн.

По време на разговора се проверяват пасивните и активните познания по немски език, също така и логическото мислене, начални математически познания и фина моторика. Допълнително държим на работните и социалните умения, които са предпоставка за  учене в екип и хармонично взаимодействие в училищната общност.

Разговорът с родителите е доказала се смислена възможност за влизане в конструктивен обмен относно развитието на детето и очакванията от/на училището.

Процедура за 2. до 4. клас

Приемната процедура от 2. до 4. клас протича подобно на тази за първи клас, но се взема под внимание учебното заведение, което детето е посещавало.

 

Информация за приемна процедура в гимназиална степен (5. до 12. клас)

Приемната процедура може да се състои от писмена част по предметите немски език, математика и английски език, както и от устна част. Начинът на провеждане на изпит зависи от предишните учебни заведения, посещавани от детето. Кандидатите трябва да разполагат с добри до отлични познания по немски език. Кандидатурите се подават и обработват в секретариата на училището sl-sek@ds-sofia.bg. Моля, свържете се с нас.