Учебни такси

Такса за обучение за учебната 2024/2025 година

Такса прием (еднократна) за новоприетите ученици: 2.000 €

Класове Годишна сума
според начина на плащане

При еднократна годишна

вноска

При две равни вноски

годишно

Предучилищна

€ 6.749
€ 7.087

Начално училище
1. - 4. клас

€ 6.954

€ 7.301
Първа и втора гимназиална степен
5. - 12. клас

€ 7.107

€ 7.462

Учебната такса обхваща:

- разходите за обучение;
- учебници и прилежащите към тях тетрадки за упражнение;
- храна (едно обедно хранене дневно, за предучилищната и закуските);
- подготовка на домашни работи;
- работни групи и  спортни занимания, включени в учебната програма (бяла и зелена седмица);
проектни седмици, когато са предвидени в учебната програма.

Не се включват разходите за транспорт, както и предложения в извънучебно време и през ваканциите.

Гост-ученици

Немско училище София приема в рамките на определено време гост-ученици. Молби се подават писмено и в тях се посочват мотивите за това. За гост-учениците таксите се определят за всеки учебен ден, както е посочено в таблицата по-долу:

Степени и класове

На ден за гост-ученик

Всички

€ 45,00