top of page

Училищни органи

Участието на родителите и на учениците са също много важна част от учебния процес и училищния живот.

 

В Немско училище София родителите носят отговорност като активни членове на Управителния съвет на Сдружението, като членове на Сдружението  и/или в Родителския съвет.

Участвайки в ученическия съвет, учениците ни се учат на демократични принципи на организация и управление.

Пилотната група се състои от учители, родители и ученици и активно работи по процесите за развитие на училището.

DSS BG Organigramm_2022-10 BG Legende.png
DSS Organigramm_2022-10 BG.png

Структура и органи

Сдружение на родителите

Управителен съвет

Пилотна група

Ученически съвет

Родителски съвет
 

Учителски съвет
 

bottom of page