Спонсори

Тук намират място всички, които ни подкрепят със съвети, действия и финанси. Благодарим за гласуваното доверие.
От името на децата благодарим на следните фирми: