Проекти

Рабтна група Модел ООН - НУ София

Понятието Модел ООН обозначава симулация за ученици и студенти, при която те възпроизвеждат работата на ООН. Съответният участник влиза в ролята на дипломат на една от страните-членки на ООН.

прочети повече

Медиацията като начин за справяне с конфликти

Общата конференция на учителите гласува единодушно за въвеждането на проектa "Посредници при спорове" в училището.

прочети повече

AVE: Курс по испански в сътрудничество с институт Сервантес София

От учебната 2012/13 година НУ София предлага онлайн курс за учениците от 5 клас нагоре.

прочети повече

Управление на качеството в педагогиката

PQM – помощен инструмент за немските училища в чужбина

прочети повече

Междукултурни срещи

Инициатива за междукултурни срещи в НУС

прочети повече

”Без юмруци”

В предучилищните ни класове се провежда програмата БЕЗ ЮМРУЦИ. Тази програма има за цел да поощри социалното поведение на децата и да засили самочувствието им. Говорим с децата много за усещанията и чувствата им.

прочети повече

”FÜR”

Противодействието на нарастващата склонност към насилие сред децата е възпитателна задача на първо място на нас - родителите.

прочети повече

Социален проект на НУ София

През м. ноември 2010 г. се състоя първата среща между представители на нашия учителски колектив и на родителското настоятелство с ръководството на училище „Луи Брайл” в София. Директорката госпожа Димитрова и заместник-директорът господин Велков ни посрещ

прочети повече