Добре дошли

 

Скъпи посетители на нашия сайт,

В трудни времена (началото на април 2020) търсите информация за нашето училище и искам да Ви благодаря за интереса.

Доскоро на това място тук бях описал размислите си около новата сграда на училището. Сега виждам един опустял училищен двор. Детският смях, разговорите на учителите, родителите, които идват при нас с въпроси, предложения и проблеми - всичко това, което е част от училищния живот, в момента не съществува. Физическата дистанция в двора на училището е придобила космически измерения ...

Знам, че учителите на нашето училище с изключителен ангажимент и инвестиция на време се стараят да мотивират децата да учат - изготвят и проверяват задачи, окуражават учениците си във видеоконференции, четат им истории или преподават уроци. Записват клипове и измислят нови формати задачи. По този начин дават на децата у дома структура и опора.  В това време не бихме искали да допуснем и социална дистанция от поверените ни ученици. Бих искал тук, в публичното пространство да благодаря на всички учители и възпитатели за ангажирания им труд в тези трудни за всички дни.

Нашите ученици полагат усилия да се справят с необичайните предизвикателства на новото им "училищно ежедневие" и според нашите впечатления успяват много добре.

За тези успехи трябва да благодарим и на родителите, които за съвсем кратко време трябваше да преструктурират семейното и работното си ежедневие. Бащите и майките, които се справят с многостранните си задачи и въпреки всичките си лични грижи трябва да излъчват увереност и доверие в бъдещето към децата си, заслужават нашата особена благодарност. Без подкрепата на родителите нашите усилия щяха да са безуспешни.

Поглед върху актуалния училищен живот сайтът ни в момента трудно може да даде. По-скоро върху спомените от време, което надявам се скоро отново ще определя училищното ни ежедневие. Ще се постараем да покажем и опита си от "домашното обучение", за да имате и Вие, нашите посетители представа за актуалното ни ежедневие.

Запазете надеждата

Тико Барц, Директор

 

Актуални галерии

Откриване на учебната година