Служебна информация / импресум

Немско училище София

c/o Немско посолство

ул. "Фредерик Жолио Кюри" 25

1113 София, България

 

Директор (отговорен за съдържанието на сайта)

Бернхард Милес

Заместник директор

Матиас Лайх

Юридически субект

Сдружение на родителите на немско-българското училище за среща на културите София

Редакция, оформяне, реализиране и поддържане на сайта

Елена Филкова, Людмила Христова

sl-sek@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 33

Авторски права:

Всички текстове и снимки, публикувани на сайта на училището са под защитата на авторските права. Публикуването на съдържание и снимки може да стане само след писменото разрешение на Директора на училището.

Изключване на отговорност

С отсъждане от 12 май 1998 - 312 O 85/98 - "Отговорност за препратки" Регионалният съд в Хамбург взе решение, че с публикуването на препратки / линкове източникът на публикуването носи отговорност за съдържанието на страниците, към които са препратките. Това може да се избегне, според съдебното решение, само, ако източникът се дистанцира изрично от това съдържание. 

С настоящото авторите на интернет-страницата на Немско училище София се дистанцират изрично от всяко съдържание на страниците, към които има препратки.

За съдържанието и особено за щети, възникнали от използването или неизползването на предлаганите на тези страници информации отговорност, носи само авторът на сайта, към който има препратка, а не сайта, който чрез препратката просто дава ианформация за съответната публикация.