top of page

Сдружение на родителите от немско-българското училище за среща на културите София.

На 9 ноември 2007 г. се състоя среща на немскоговорящите родители в България, на която бе взето решение за основаването на Немско училище София. Инициативата бе подкрепена както от Германското посолство в България, така и от отговорната институция в Германия - Централата за училищно дело в чужбина.

С тази цел бе създадено „Сдружение на родителите от немско-българското училище за среща на културите София ”, което бе регистрирано в Софийски градски съд в съответствие с българското законодателство като сдружение за извършване на общественополезна дейност.

Целите на сдружението са основаване и поддържане на общообразователно немско - българско училище за среща на културите, включително детска градина/предучилищно обучение.

Уставът на сдружението съответства на предписанията на Централата за училищно дело в чужбина. Това се изисква, както за официалното признаване на училището като Немско училище в чужбина, така и за отпускането на съответната финансова помощ. Промени в устава са възможни само с разрешението на Централата за училищно дело в чужбина.

Родители, чиито деца учат в Немско училище София и които са съгласни с целите на сдружението, трябва да станат членове на сдружението.

Други частни и юридически лица също могат да членуват в сдружението. Юридическите лица могат да бъдат представлявани на Общото събрание от упълномощено лице.

Молбата за членство можете да намерите тук

Управителният съвет решава всички въпроси на сдружението, за които не се изисква решение от Общото събрание.

 

Управителният съвет на сдружението се състои от шестима членове, които се избират за период от 2 години от Общото събрание.

Устав на Сдружение на родителите от немско-българското училище за среща на културите София ще намерите тук.

Сдружение на родителите

bottom of page