top of page

В рамките на целите и принципите на външната образователна и културна политика на Германия немските училища в чужбина залагат демократичните ценности като съществен елемент в педагогическата си дейност.

 

Демократичното участие на учениците, родителите и учителите  се ориентира по валидните за Германия права за участие в училищния живот, доколкото са допустими от българското законодателство.

Участието на учителите се определя в рамките на валидните за немските училища правилници и трудови договори, прилагането на които се базира на демократични принципи и сътрудничество.

Участието на учителите на немските училища в чужбина във важни аспекти на училищния живот е гарантирано от правилника за конференции. Тъй като персонални въпроси не са тема на учителските конференции, чрез учителския съвет учителите имат възможността, да изказват мнение в това отношение.

Учителският съвет представлява интересите както на всички колеги, така и на отделни учители или на отделни групи от учители: служебно изпратени от Германия учители, учители на местен трудов договор, немскоезични учители, учители на хонорар.

Дейността на учителския съвет задължително е подчинена на водещите принципи и цели на училището.

Актуален състав на Учителски съвет:

г-жа Невена Желязкова​


г-жа Здравка Йорданова

г-жа Валентина Шентова​


г-жа Ваня Трончова​


г-жа Мая Швебле​


г-жа Борислава Матеева

Учителски съвет

bottom of page