top of page

Нашите учители са отлични педагози и са високоефективни във възпитателната дейност. Участват активно в училищния живот, готови са за действие и работят усърдно в областта на управлението на качеството на образованието.

Ние сме отворен екип, който освен образователната мисия, която виждаме като висок приоритет, се занимава и с педагогическо-образователни въпроси и постоянно подобряване на качеството на преподаване. Възприемаме доброжелателността и работата в екип като основни ценности.

 

Чрез редовен обмен, срещи на работната група за Управление на качеството в образованието (PQM) и съвместни конференции ние осигуряваме прозрачност, приемственост и общи концепции и методология през училищните общности.

 

В нашето училище работят общо 53 учители - местни, командировани от правителството на Федерална Република Германия, както и хонорарни учители, дошли при нас от Германия, България и други страни.

Искате ли да станете част от нашия малък, сплотен и страхотен екип? Разгледайте обявените позиции! Очакваме Вашата кандидатура и Вашия интерес на bewerbung@ds-sofia.bg

Учителски екип

bottom of page