top of page

Училищни степени

Немско училище София - предучилищна, начално училище и гимназия

 

Училището е разделено на начална степен (1. до 4. клас), първа гимназиална степен (5. до 10. клас) и втора гимназиална степен (11. и 12 клас).

 

Към училището ни има две години предучилищна степен, която дава възможност на българските деца да преминат в началното училище с необходимите познания по немски език, тъй като от 1. клас нагоре учебните часове се провеждат изцяло на немски език.

 

След началната степен започва гимназиалната с две години за ориентиране (5. и 6. клас), която завършва след 12. клас с полагане на немска международна матура (DIA) - международно признато право за следване в университет.

 

Немско училище София предлага на учениците си възможност да завършат училище след 10. клас с диплома за средно образование от т.нар. реално училище след полагане на съответния изпит.

Според обстоятелствата училището може да предложи и обучение в т.нар. основно училище с диплома след 9. клас. Ако се интересувате от тези два варианта, моля потърсете ни на адрес  sl-sek@ds-sofia.bg

Предучилищна степен

Начално училище

заглавна снимка първа гимназиална степен_edited.jpg

Първа гимназиална степен

Горна гимназиална степен

bottom of page