top of page

Правилник за таксите за учебната 2024/2025 година

Такса прием (еднократна) за новоприетите ученици: 2.000 €

Предучилищна

Сума при еднократна годишна вноска

€ 6.749

Сума при две равни вноски

€ 7.087

Начално училище 1. - 4. клас

Сума при еднократна годишна вноска

€ 6.954

Сума при две равни вноски

€ 7.301

Първа и втора гимназиална степен 5. - 12. клас

Сума при еднократна годишна вноска

€ 7.107

Сума при две равни вноски

€ 7.462

Учебната такса обхваща:

Разходите за обучение;

Учебници и прилежащите към тях тетрадки за упражнение;

 

Храна (едно обедно хранене дневно, за предучилищната и закуските);

 

Подготовка на домашни работи;

 

Работни групи и  спортни занимания, включени в учебната програма;

Проектни седмици, когато са предвидени в учебната програма.

Не се включват разходите за транспорт, както и предложения в извънучебно време и през ваканциите.

Гост ученици:

Немско училище София приема в рамките на определено време гост-ученици.

 

Молби се подават писмено и в тях се посочват мотивите за това.

 

За гост-учениците таксите се определят за всеки учебен ден, както е посочено в таблицата по-долу:

Всички степени и класове:

Такса на ден за гост-ученик

€ 45,00

Учебни такси

bottom of page