top of page

Управителният съвет решава всички въпроси, свързани със Сдружението, с изключение на тези, за които съгласно устава е необходимо решение на Общото събрание.

Освен това управителният съвет ръководи училището от името на Сдружението, т.е. той е отговорен за персонал, финанси, както и за сградата на училището. Той трябва да се погрижи Сдружението, а с това и училището,  да имат стабилна финансова основа.

 

За целта се сформират комисии, които се занимават с различните задачи и подготвят предложения, които се разглеждат и решават от управителния съвет.

Това става след съгласуване и в тясно сътрудничество с директора на училището, който е отговорен за педагогическата сфера, и с административния директор, който гарантира текущите процеси на училището и неговите рамкови условия.

Контакт

E-Mail: vedbbs@ds-sofia.bg

На месечните заседания на управителния съвет се канят директорът на училището, административният директор, учителският съвет, председателят на родителското настоятелство и понякога представители на учениците. Тези заседания се състоят от открита и закрита част. На втората присъстват само директорът на училището, административният директор, както и представител на посолството със съвещателен глас.

В закритата част на заседанието се обсъждат и решават въпроси, свързани с персонала, както и такива, които подлежат на защита на данните или по които предварително трябва да бъде постигнат консенсус в рамките на управителния съвет, за да може той да ги отстоява навън.

Управителният съвет на училището се състои от следните шестима членове, които бяха избрани от Общото събрание на членовете на Сдружението на 20.03. 2024г. съобразно устава за мандат от две години:

dummy_edited.png

Биляна Гяурова-Вегертседер (председател)

Аз съм юрист и медиатор и от години управлявам фондация, която развива проекти предимно в областта на съдебната реформа и предотвратяването на корупцията.

 

Избрахме Немско училище София, защото е връзка между културите и предлага високо качество на преподаването, както и несравними възможности за продължаване на образованието. Убедена съм, че ние родителите можем и трябва още по-активно да участваме в изграждането на училищния живот.

male dummy_edited.png

Петер Симон (заместник-председател)

След като завърших техническото си образование в Карлсруе, през 1975г. започна кариерното ми развитие в ABB първо в Манхайм, а после и в няколко други държави, където работих до пенсионирането си през 2013г. През 2008г. бях награден с Федералния кръст за заслуги, а през 2017г. Техническият университет във Варна, в който бях ангажиран на доброволни начала, ме удостои с титлата „Доктор хонорис кауза“. 

Като дългогодишен успешен мениджър на международен концерн бих искал с опита си в мениджмънта и ръководенето на персонал да допринеса на доброволен принцип за развитието на Немско училище София. 

Eнрико Репуц.jpeg

Eнрико Репуц (строителство)

Завършил съм Art Center College of Design в Швейцария и в САЩ и съм основателя и управител на архитектурно бюро Architechnicals.
Близко до сърцето ми е да създам вдъхновяваща и функционална училищна среда за бъдещите поколения.

 

Твърдо съм убеден, че първокласните образователни институции имат значителен принос за социалното развитие, и съм твърдо решен да се ангажирам с това.

dummy_edited.png

Люба Никифорова (персонал)

Завършила съм Икономика в Хайделберг и Европейска политика и управление в Лондонското училище по икономика и социални науки и съм изпълнителен директор на фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. 


Бих искала да използвам знанията и опита си, за да допринеса за възможно най-доброто управление и по-нататъшно развитие на училището, в което дъщеря ми ще прекара основните четиринадесет години от личностното си развитие.

dummy_edited.png

Грациела Ватковска (организация и развитие)

Завършила съм Стопанско управление в СУ „Св. Климент Охридски“, имам MBA от PwC и от 2023 съм генерален мениджър на Orion Innovation, водеща IT компания за услуги в областта на дигиталната трансформация и разработването на продукти.

Вярвам в огромния потенциал на нашето училище и с опита и уменията си мога да допринеса за развитието му. Училището се нуждае от ангажирани родители, които заедно могат не само да посрещнат всички предизвикателства, но и да създадат едно още по-добро място за нашите деца.

male dummy_edited.png

Невен Манолов (финанси)

Завършил съм „Икономика“ в Нюрнберг и в момента съм финансов директор в Sun Chemical, след като преди това придобих ценен опит във фирмени финанси в Johnson & Johnson и Smurfit Kappa. 


Като нов член на управителния съвет на нашето училище, целта ми е да приложа своите професионални знания и опит за подкрепа и насърчаване на бъдещото развитие на училището. Убеден съм, че заедно можем да създадем иновативна и инклузивна образователна среда, която да осигури отлични възможности за бъдещето на нашите деца.

Пютц.png

Аксел Пютц

Аксел Пютц е първият председател на управителния съвет и съосновател на Немско училище София. През 2009 г. двамата му сина бяха ученици в НУ София.

 

Благодарим сърдечно за всичко, което направихте за нас!

г-жа Кемерер.JPG

Брита Кемерер

Брита Кемерер е първият директор (2008-2009 г.) и съосновател на на нашето училище.

Благодарим за неуморната работа!

Бивши членове на Управителния съвет

Йордан Пейчев (2016 - 2024)

Александру Лупу (2022 - 2024)

Весела Попова (2010 - 2024)

Милена Първанова (2012 - 2024)

Гидо Флор (2021 - 2022)

Тим Рюгер (2021 - 2022)

Сузане Вундерлих (2021 - 2022)

Ваня Бабанин (2018 - 2021)

Паул Кортлендер (2017 - 2021)

Tомас Риндерт (2012 - 2021)

Моника Хелинг (2015 - 2018)

Мартин Крон (2015 - 2017)

Зилке Янц (2011 - 2016)

Александру Лупу (2014 - 2015)

Армин Матайс (2012 - 2015)

Регине Шуберт (2012 - 2014)

Хелмут Швайгхофер (2011 - 2012)

д-р Марк Майнардус (2008 - 2012)

Кристина Хьопфнер (2010 - 2012)

Цецка Александрова (2011 - 2012)

Аксел Шиндлер (2008 - 2011)

Райнер Лаубшер (2008 - 2011)

Оливър Цинк (2010 - 2011)

Мария Шмидт (2008 - 2010)

Евгения Николова (2008 - 2010)

Аксел Пютц (2008 - 2011)

Управителен съвет

bottom of page