top of page

Родителски съвет - С какво се занимава всъщност?

Кой участва в Родителския съвет?

Родителският съвет се състои от представители на родителите по класове и техните заместници, също и от Предучилищната. Избраните по класове представители на родителите съставят Родителския съвет. Те избират председател и заместник-председател на Родителския съвет.

Родителите се ангажират доброволно с въпроси на родителите от техните класове.

Срещите на родителския съвет се провеждат веднъж на 2 месеца и на тях се обсъждат въпроси на всички родители, ученици и преподаватели и, ако е възможно, се търсят решения.

Представителите на родителите са лица за контакт относно въпроси и проблеми от страна на родителите, информират родителите от техните класове за резултатите и новините от заседанията на родителското настоятелство.

Председателите на Родителския съвет работят интензивно и с ръководството на училището, като предават информацията от разговорите на останалите членове на настоятелството. Родителският съвет подкрепя изключително много училището в организирането на приятни празници (празник на св. Мартин, заключителното тържество и др.).

Работата в Родителския съвет изисква ангажимент и време, но постигнатите до сега резултати и съвместната работа ни кара да се обръщаме назад с благодарност и удовлетвореност.

Актуалният състав на Родителския съвет за учебната 2023/2024 година:

Председател: г-жа Щраус

Заместник-председател: Антония Арабаджиева, Лиляна Цюла

Родителският съвет е съставен от представители на родителите:

ПГ A

г-жа Хьолцер 

г-н Миховски (заместник)

ПГ Б

г-жа Опенхаймер 

г-жа Генова (заместник)

ПК A

г-жа Йорданова 

г-н Михов (заместник)

ПК Б

г-жа Куцарова

г-н Панталеев (заместник)

1a клас

г-н Зайлер

г-жа Йовчева (заместник)

1б клас

г-жа Цонова 

г-жа Биери (заместник)

2а клас

г-жа Бъчварова

г-жа Тотева (заместник)

2б клас

г-жа Никифорова

г-жа Каменова (заместник)

3а клас

г-жа Кайзер

г-жа Летнер (заместник)

3б клас

г-н Гайдажиев

г-жа Прайснер (заместник)

4а клас

г-жа Койчева

г-н Монев (заместник)

4б клас

г-жа Арабаджиева

г-жа Флор (заместник)

5а клас

г-жа Хьориг

г-жа Сивинова (заместник)​​​

5б клас

г-н Ян

г-н Христов (заместник)

6а клас

г-жа Вегертседер

г-жа Радивчева (заместник)

6б клас

г-жа Стайкова

г-жа Пачева (заместник)

7а клас

г-жа Казашка

г-жа Оболочкова (заместник)

7б клас

г-жа Щраус

г-жа Крьогер (заместник)

8а клас

г-жа Пейчева

г-жа Матеева-Хьолцле (заместник)

8б клас

г-жа Симеонова

г-жа Попова (заместник)

9а клас

г-жа Сърчаджиева

г-жа Тазе (заместник)

9б клас

г-жа Плански

г-жа Стоянова (заместник)

10а клас

г-жа Волф

г-жа Дерменджиева (заместник)

10б клас

г-н Ленгерт

г-н Каршев (заместник)

11а клас

г-жа Цюла

г-жа Акрабова (заместник)

12а клас

г-жа Фукс

г-жа Иванова (заместник)

​​

Родителски съвет

bottom of page