top of page

Помиряването на спорове в НУ София

Помиряването при спорове - какво всъщност е това?

Проект, при който ученици помагат на ученици да разрешат спор помежду си. Особеното при този процес е справянето със спора. Нашите помирители още през изминалата година се научиха да помагат на спорещи страни да намерят разрешение на конфликта си, като се съобразяват с ясни правила.

Разговорът при помиряването

Така нареченият медиатор е мостът между спорещите страни. Той води разговора, като помага на спорещите да осъзнаят конфликта и да разработят решения. В края на всеки разговор се сключва споразумение. В него се съдържа общото решение и то се подписва от двете страни.

Концепция на проекта за помирители на спорове

Условия за прием на ученици в проекта за помирители при спорове:

 

В отношенията на ученика с околните да има минимални или да няма никакви конфликти

 

Да общува открито с останалите, да може да установява доброжелателен контакт

 

Да може да се изразява лесно разбираемо устно и писмено както на български, така и на немски език

 

Да показва сериозно отношение към темата

 

Да има добри когнитивни способности (висок успех)

 

Да участва активно в седмичните тренинги

 

Поведението му да бъде цялостно отговорно (да може да спазва задължението за конфиденциалност, да се отнася отговорно към училищната собственост – например към кабинета на помирителите)

 

Да бъде приет сред съучениците си

 

Желателно е ученикът да остане възможно по-дългосрочно в училището

 

Акцентира се както върху равностойното разпределение на половете, така и върху интернационалния състав на групата

 

Ученикът трябва да осъзнава, че ще има допълнително натоварване (седмично поне един час за самоподготовка по-малко плюс време за водене на разговори като помирител при спорове през междучасията)

 

Лагери в Германия за помирители при спорове:

 

Дори да съществува оферта за лагер в Германия, учениците не получават автоматично право за участие в него. Критерии за изключване от участието е проблематично поведение по време на тренингите, в училищната среда, също както и при училищни пътувания. В случай, че всички деца са подходящи, но има прекалено малко свободни места, участниците ще бъдат определени чрез жребий.

Избиране на помирители:

1. Предоставяне на информация по време на родителските срещи

2. Заинтересованите ученици съставят кратко мотивационно писмо

3. Екипът на учителите – помирители избира ученици

4. Утвърждаване на избраните деца по време на тренингите (чрез участие и добро поведение)

Помирители при спорове

bottom of page