top of page

Педагогическата съветничка в училището играе централна роля в подпомагането на образователния процес и развитието на учениците. Нейната задача е да съчетава педагогически експертизи с индивидуален подход, като оказва подкрепа и дава насоки на учители и ученици.

 

Ролята й включва насърчаване на професионалното развитие на учителите, консултации по учебни въпроси, анализ на данни, сътрудничество с училищното ръководство и подпомагане на ученици със специални нужди.

 

Тя отговаря и за организирането на образователни събития, разработването на методически материали и предоставянето на съвети за постоянно усъвършенстване на образователните практики. Педагогическата съветничка е от ключово значение за постигане на високо качество на образованието в училището.

Педагогическата съветничка е от ключово значение за постигане на високо качество на образованието в училището.

Лице за контакт:

Г-жа Зора Русинова

блок S, ет. 2, стая №8

E-Mail:

zrussinova@ds-sofia.bg

Работно време:

Предварително записване

Педагогическа съветничка

bottom of page