top of page

След завършване на началното училище започва гимназиалната степен с две ориентиращи години (5. и 6. клас).

След ориентиращите години децата се насочват към обучение в основно, реално или гимназиално училище.

Основното училище се завършва с полагане на изпит след 9. клас. В реалното училище след завършен 10. клас и успешно полагане на съответния изпит се получава диплома за средно образование. И при двете възможности за обучение след завършването на съответния клас учениците напускат училището.

Учениците, които се обучават в гимназия, се явяват на т.нар Централни класни работи, които им дават правото да продължат в горна гимназиална степен.

DSC02108.JPG

Образователните стандарти се ориентират по тези на провинция Тюринген, както при всички немски училища в чужбина на северното полукълбо. Предметите се преподават от учители със съответната специалност. Екипът се състои от немски преподаватели, изпратени от Германия, квалифицирани български преподаватели и учители от Германия.

Широк спектър от природни и езикови науки, спортни и културни предложения и много допълнителни дейности поощрява готовността на нашите ученици да учат и да постигат резултати и подготвя младите хора за следване или професия.

Организация

bottom of page