top of page

Предучилищната степен продължава 2 години.

 

По-малките деца посещават предучилищна група, която се състои от максимално 14 деца. Втората година посещават предучилищен клас, който е с максимално 15 деца.

 

Предучилищната степен на Немско училище София в момента се състои от две предучилищни групи и два предучилищни класа.

 

Квалифициран немскоговорящ педагогически екип възпитава и обучава Вашите деца. Във всяка група, респ. клас има и асистент, който говори български език.

 

Предучилищната степен предлага на децата защитено пространство, където те могат да развиват основни социални, емоционални, когнитивни, сензорни и моторни умения и да бъдат индивидуално поощрявани. Особен акцент се поставя върху изучаването на немски език.

Две години предучилищна са от предимство при прием в 1. клас в Немско училище София заради придобитите езикови и социални компетентности.

Организация

bottom of page