top of page

Добре дошли в раздел НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ на Немско училище София.

 

Началното училище, което се състои от две паралелки на випуск, продължава до 4. клас, след което се преминава към гимназиалния етап.

 

Езикът на преподаване е немски, но разбира се, се изучават и българският език и култура. Умението за изразяване на немски език се насърчава например чрез сценични игри и редовни посещения в училищната библиотека.

 

Наред с учебното съдържание, важно място в училищното ежедневие има и срещата на двете култури. Празнуват се обичаи и празници от двете култури  и се обяснява техният произход.

 

Малки групи, силен фокус върху класния ръководител, цялостна култура на учене и не на последно място доброто и тясно сътрудничество с родителите създават положителна учебна атмосфера в класната стая. Това е предпоставка за здравословно, ориентирано към постижения обучение: децата се чувстват добре при нас!

 

Научете повече в подменютата тук!

Начално училище

Денят при нас

Кръжоци и Задължително избираеми предмети

Критерии за прием

Организация

bottom of page