top of page

Училището разполага с квалифицирана медицинска сестра, която осигурява първа помощ при травми, инциденти и неразположения, възникнали по време на учебния процес или организирани мероприятия.


Отговорност на медицинската сестра е и контрола върху хигиената и изготвяне на здравословно меню за хранене.
 

Медицинската сестра няма право да дава лекарства, с изключение на медикаменти за алергични и хронични заболявания (напр. астма), които са от жизнено значение за детето. В тези случаи е необходимо родителят предварително да информира писмено медицинската сестра, която се ангажира с даването на лекарството.

Лице за контакт:

Марияна Богданова

 

блок S, ет. 1

Тел : +359 879 602 578

Е- mail: mbogdanova@ds-sofia.bg

 

Работно време:

Понеделник до петък от 08:00 ч. до 16:00 ч.

При инцидент или констатирано заболяване по време на учебния ден, информираме родителите и предприемаме действия съобразно тяхното желание.

Медицински кабинет

bottom of page