top of page

Състезанието е тип Multiple-Choice (избор от няколко възможности) от задачи за логика, мислене, смятане и преценяване, което преди всичко има за цел да събуди удоволствието към математиката.

Състезание, при което има само победители, тъй като всички участници получават грамота с постигнатите точки и награда за спомен. За най-добрите има книги, игри, пъзел, тениски и пътувания до международен математически къмпинг.

30 задачи (с по 5 възможни отговора, като само единият е правилен) са съставени така, че за една част от тях са напълно достатъчни основните познания от часовете в училище, за друга част са необходими по-задълбочено разбиране на научения материал и творческо отношение; освен това има и редица задачи, които могат да се решат само с малко съобразителност и разсъдливост и които са много подходящи за тренирането на начините за решение на математически задачи по забавен начин.

Учениците на НУ София от 3 клас нагоре участват в състезанието всяка година. НУ София участва в състезанието като немско училище в чужбина.

40.png

Математическо състезание кенгуру

bottom of page