top of page

Преходът от училището в света на работещите е с важна роля в перспективите за бъдещето на младите хора.

 

Затова подкрепата и консултациите при избора на специалност и професия е важна и централна задача в Немско училище София.

 

На постоянно променящия се пазар на труда се появяват нови професии, нови специалности и посоки, които поставят нови предизвикателства пред учениците.

Завършващите немско училище в чужбина ученици разполагат с многообразни възможности и перспективи заради междукултурното си и многоезично образование.Затова и за нас е важно да помагаме на учениците си да се ориентират в разнообразните предложения на пазара на труда и образованието в Германия и България, за да ги подготвим максимално добре за прехода им към образование и професия.

Първото от двете проучвателни пътувания се провежда в 10. клас през месец юни. Това пътуване е неразделна част от концепцията “Консултиране за избор на специалност и професия” на Немско училище София и дава на учениците първи задълбочени познания за възможностите за следване в Германия.

 

Проучвателните пътувания имат строга програма и са внимателно планирани предварително, за да дадат на учениците възможно най-много информация и възможност за проучване. Разбира се не липсва и опознаване на Германия от културна гледна точка, като на учениците се предоставя възможност за свободна програма и самостоятелни разходки  в градовете, където са отседнали.

Стажантските практики се провеждат в по една седмица в 9. и 10. клас. В процеса по организирането им учениците се научават да се кандидатирата за работно място, да намират подходящо такова и как да преминат успешно през процедурата по кандидатстване.

Практиката в 9. клас се провежда в София, а в 10.клас - в Германия. Практиката се контролира от отговорен за това учител.

Докладите на учениците се оценяват и влизат в общата оценка по социология.

Консултации за избор на специалност и професия

bottom of page