top of page

Първият директор:

г-н Велнер

След като една година училището беше ръководено временно от г-жа Брита Кемерер, в София пристигна и първият му Директор.

След шест години, през които Немско училище София се утвърждава, г-н Велнер го напуска. Той успешно поставя ключови моменти в историята на училището като сключването на Училищната спогодба между Република България и Федерална република Германия, провеждането на федералната инспекция и изпращането на първия абитуриентски випуск.

Под неговото ръководство през 2013 година училището получава сертификат за качество „Отлично немско училище в чужбина“. Благодарение на ангажимента му училището става място за среща на културите, на толерантност, самостоятелност и отговорност. През годините интересът към училището се затвърждава, развитието на училището се поощрява и различни цели биват постигнати, насрочени и предприемани.

Г-н Велнер беше Директор, който даваше доверие на екипа си и предоставяше възможност на колегите си да се развиват. Директор, който оставаше спокоен и в екстремни ситуации, директор, който отстояваше вижданията и принципите си.

Сърдечни благодарности за неуморния ангажимент и на съпругата на г-н Велнер - г-жа Маргарита Боу. Тя прекарваше безброй часове в работа над годишника, въведе с голям успех курса по испански език на институт Сервантес и се ангажираше по всички възможни начини за каузите и проектите на училището.

Екипът „Велнер-Боу“ беше истински късмет за училището и със сигурност още дълго ще се усеща липсата им!

текст: А. Райнерс

Когато през февруари 2020г. съобщих на Управителния съвет, че съпругата ми и аз по лични причини ще се върнем в Берлин лятото на 2021г., не подозирах какво ще ни донесат последните 18 месеца.

Последствията на корона пандемията поставиха нашите ученици, техните родители, служителите и учителите ни пред нови, големи предизвикателства.

Справянето с тази ситуация по начин, по който поверените на нашето училище млади хора, от предучилище до абитуриентски клас, да останат в учебния си процес, беше постижение, което е възможно не само с ангажирани преподаватели, а и с усилията на цялата училищна общност.

По тази начин стана ясно, колко много обичат училището си всички, ангажирани в него.

Този положителен опит от последните месеци засилва тъгата в сърцето ми, която се е настанила там заради сбогуването със София, сбогуването с училището, сбогуването с толкова много хора, които бяха до мен/нас тук.

Бихме искали да благодарим на всички. Да благодарим за доверието, да благодарим за подкрепата, да благодарим за хубавите и трудните моменти, да благодарим за опита, да благодарим за това, че можехме да бъдем и да работим тук.

Пожелаваме на цялата училищна общност много успех в справянето с новите предизвикателства, които ще донесе със себе си бъдещото развитие на училището.

 

Еви и Тико Барц, юли 2021

г-н Барц

Откъси от приветствието за първия Годишник на НУ София на Аксел Пюц, почетен председател на управителния съвет на Сдружението на родителите от немско-българското училище за среща на културите София:

„Едва през ноември 2007 г. на среща на немскоговорящите родители с културното аташе на Немското посолство, се роди идеята за създаване на Немско училище в София. Без опит и с нов, несработен екип, още от началото нашето училище беше изправено пред огромен натиск и големи очаквания - както отвътре, така и отвън.

След много успехи и провали през април 2008 г. бяхме готови с рамковите условия, не на последно място и благодарение на подкрепата на немския министър на външните работи, г-н Франк Щайнмайер.

Имахме училищна сграда - стара и нуждаеща се от ремонт. 

Имахме гласувано доверие от страна на родителите, които безрезервно вярваха в идеята за немско училище - за едно истинско немско училище - и бяха записали своите деца при нас въпреки неясното правно положение и фактически несъществуващо училище и учители.

Имахме съгласието на Централата за учебно дело в чужбина (ЦУЧ) да подкрепят нашия проект като ни изпратят педагогически съветник. 

Освен това, имахме и потвърждение от тях за финансова подкрепа. 

Подкрепи ни Немското посолство както и Министерството на външните работи на Германия, които допълнително подпомагаха строителните мероприятия.

През юни 2008 г. след детайлни уточнения идеята ни най-сетне беше приета и от българското Министерство на образованието и науката. Нашите планове предвиждаха първоначално да приемем не повече от 60 деца през първата учебна година. Повишеният интерес обаче ни накара да подготвим допълнителни помещения и учебни кабинети. Така в началото на учебната година посрещнахме 105 ученика и 24 деца в предучилищна възраст. 

Резултат, постигнат най-вече чрез всеотдайната работа както на училищното ръководство и администрацията, така и на управителния съвет. Затова бих искал да изкажа моите специални благодарности към моите съратници, колеги и приятели. Без съвместните и денонощни усилия на нашия екип и безбройните извънредни часове нямаше да постигнем този впечатляващ резултат.

Сигурен съм, че нашето младо училище ще утвърди своя успешен модел и ще развива устойчиви решения и концепции по отношение на образованието и възпитанието на нашите деца.”

Основатели на Сдружението на родителите от немско-българското училище за среща на културите София:

Аксел и Мартина Пюц, Аксел Шиндлер, Райнер Лаубшер, Ралф и Брита Кемерер (първа директорка на НУС), Марк и Васка Майнардус, Мария Шмидт, Евгения Паланкова, Сандра Витка, Клаус Грюневалд, Мирела Торосян, Биргид Сайферт, Константин Мавродийски, Пламен Тенев, Роланд Шмигер, Емил Крепиев, Весела Маргаритова, Алма Клингер, Андреа Епле, Юта Ребушат

История

Слово г-н Пюц
bottom of page