top of page

Децата получават възможност да посещават всеки петък, от 14:15 ч. 15:50 ч. избран от тях кръжок.

Кръжоците имат за цел да предоставят на децата допълнителни занимания в различни сфери на техните интереси.

 

Участието в кръжоците не е задължително.

 

Ако родителите предпочитат, могат да прибират детето си в 14:15 ч.

Кръжоците имат за цел да предоставят на децата допълнителни занимания в различни сфери на техните интереси.

За разлика от кръжоците задължително избираемите предмети са част от задължителната програма на децата.

 

Тези часове се провеждат с методически и педагогически цели и децата са задължени да изберат два предмета от предложенията към тях.

 

ЗИП часовете са два пъти седмично по два часа и се провеждат през последните, 8. и 9. час.

Възможните избираеми предмети включват медийни науки, българска история, спорт, музика и театър, работа с езици, творчески занимания и т.н.

Предложенията ни към децата се съобразяват с техните интереси.

За разлика от кръжоците задължително избираемите предмети са част от задължителната програма на децата.

Задължително избираеми предмети

bottom of page