top of page
Kopie von 3_edited.jpg

Сузан Бендикс

Директор Начално училище

и класен ръководител

SBendicks@ds-sofia.bg

22. J. Hanft.JPG

Йоана Станишева-Ханфт

Класен ръководител 1а

YHanft@ds-sofia.bg

Желязкова Немско училище.JPG

Невена Желязкова

Класен ръководител 1б

NZhelyazkova@ds-sofia.bg

Юлиана Игнева Немско училище София.JPG

Юлиана Игнева

Класен ръководител 2а

JIgneva@ds-sofia.bg

Йосифова Немско училище.JPG

Павлина Йосифова

Класен ръководител 2б 

PJossifova@ds-sofia.bg

Катрин Немско училище София

Катрин Грошуп

Класен ръководител 3а

KGroschupp@ds-sofia.bg

Anja_04_edited.jpg

Аня Кинтлер

Класен ръководител 3б

AKintler@ds-sofia.bg

Щефани Щойрер Немско училище

Щефани Щойрер

Класен ръководител 4а

SSteurer@ds-sofia.bg

male dummy_edited.png

Флориан Буш

Класен ръководител 4б

FBusch@ds-sofia.bg

Христо Димов Немско училище София.png

Христо Димов

Народни танци

dummy_edited.png

Любомира Димитрова

Задължително-избираем предмет

LDimitrova@ds-sofia.bg

dummy_edited.png

Даниела Шмуки

Български език като чужд език, Задължително-избираем предмет

DSchmucki@ds-sofia.bg

10.Б.Матеева copy.JPG

Борислава Матеева

Музика, Задължително-избираем предмет, Немски език

BMateeva@ds-sofia.bg

Иванка Попова Немско училище.JPG

Иванка Попова

Български език

VPopova@ds-sofia.bg

Шентова copy.JPG

Валентина Шентова

Български език

VSchentova@ds-sofia.bg

dummy_edited.png

Александра Георгиева

Български език

AGeorgieva@ds-sofia.bg

dummy_edited.png

Юлия Валц

Немски език

JWalz@ds-sofia.bg

Йорданова copy.JPG

Здравка Йорданова

20.Z. Russinova.JPG

Зора Русинова

Педагогически консултант, Етика

ZRussinova@ds-sofia.bg

dummy_edited.png

Мария Шипочка

Йога

Екип

bottom of page