top of page

В гимназиалната степен учебният ден е разделен на 4 учебни блока, с две по-дълги междучасия и една обедна почивка.

DSC_6572.JPG

В класовете 5 до 12 моделът за двойните часове се прилага последователно. Предметите се преподават в ритъм на А- и Б-седмица.

По този начин учениците имат 3 до максимум 4 предмета на ден, както и възможност да се подготвят за следващия. Двойните часове за самостоятелна работа дават възможност да учениците за повече време и пространство за самостоятелна работа. Предметите, които се преподават по един час седмично, получават чрез този модел повече време за преподаване и усвояване на материала.

DSC02108.JPG

Денят при нас

bottom of page