top of page

Начало на учебните часове:

08:00 ч.

След 1. час – 20-минутна почивка за закуска/почивка на двора, като 1. и 2. клас се редуват с 3. и 4. клас.

След 3. час – 20-минутна почивка за закуска/почивка на двора, като 1. и 2. клас се редуват с 3. и 4. клас.

След 5. час (12:35ч.) – обедна почивка и 30 минути на двора

 

13:25ч. до 15:50ч. - 1 час за писане на домашни работи и 2 часа работа по проекти, ЗИП или спорт.

Предмети и брой часове

Български език и литература - 6 часа седмично за българските деца.

Български като чужд език, - 2 часа, етика - 2 часа, Немски като майчин език - 2 часа за немските деца.

Математика – 5 часа

Немски език – 7 часа

Човек, природа и изкуство - 6 часа

Часове за домашни работи - 4 часа

Проектна работа - 2 часа

ЗИП – 4 часа

Час на класния ръководител - 2 часа

Спорт – 2 часа

Кръжоци всеки петък (доброволно участие)

DSC_6479.JPG

Денят при нас

bottom of page