top of page

Работно време:

Понеделник до петък от 07:45 ч. до 16:00/18:00 ч.

Предучилищната степен е затворена по време на всички ваканции на Немско училище София. Посещаването на учебните занимания е задължително за всички деца, включително и ски седмицата, зелената седмица и проектната седмица.

Децата пристигат между 07:45 ч. и 08:30 ч.

Закусваме заедно от 08:30 ч. до 09:00 ч. Общата закуска е важна част от започването на деня в предучилищната степен и възпитава в децата усещане за взаимност и принадлежност.

Между 09.00 ч. и 15:50 ч. децата имат разнообразни учебни занимания.

German School Sofia.JPG

Акцентът се поставя на езиковото обучение. За нас е важно да включваме идеите и интересите на децата в годишния ни план. Нашата педагогическа подкрепа стъпва на индивидуални успехи на децата във всяка от компетентностните сфери. Вземат се предвид петте сфери на развитие - социална, емоционална, когнитивно-креативна, сензорна и двигателна.

Включени са часове по български език, музика, спорт. Децата имат занимания по български народни танци и йога. Предучилищните класове ходят на плуване.

Между 16:00 ч. и 18:00 ч. можете да вземете детето си от училище. Ако детето се взима от друг човек, трябва да имаме подписана декларация с неговите данни. През това време децата са с асистентките в групите и имат възможност да играят свободно на двора или в стаята си. Освен това имате възможност да запишете детето си на допълнителни дейности след 16:00 ч. Тези дейности се предлагат от външни фирми и се заплащат от родителите директно на тях. В началото на учебната година родителите получават информация за тези дейности по имейл.

 

В дните, в които екипът има учителска конференция, заниманията на предучилищната степен също приключват в 15:00 ч.

DSC_6682.JPG

Денят при нас

bottom of page