top of page

Добре дошли в пространството на горна гимназиална степен в НУ София!

Благодарим Ви за проявения интерес!

Горната гимназиална степен обхваща 4 семестъра за двете учебни години в 11. и 12. клас.

През тази фаза учениците се подготвят интензивно за петте изпита, на които трябва да се явят, след като успешно да били допуснати до тях. След успешното завършване на горната гимназиална степен учениците ни получават така нареченото свидетелство за обща университетска зрялост, което им дава право да следват в университетите на Европа и света.

Критерии за прием

Организация

Информация за матурите

Консултации за избор на специалност и професия

Горна гимназиална степен

bottom of page