top of page

Администрация

1.Е. Шиячка Административен директор.JPG

Евгения Шиячка

Директор администрация

Немски/Български/Английски език

vw-lt@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 31

5.Л.Христова Асистент_Училищно ръководство.JPG

Людмила Христова

Асистент - дирекция

Немски/Български език

sl-sek@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 33

2.С.Петрова Финанси.JPG

Стефка Петрова

Финанси

vw-fs@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 32

3.Х. Йорданова Персонал.JPG

Христина Йорданова

Персонал

vw-ps@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 32

Slavkova.png

Нина Славкова

Снабдяване

vw-mw@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 32

4.Л.Везнева Асистент_Администрация.JPG

Лилия Везнева

Асистент - администрация

vw-office2@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 31

dummy_edited.png

Марияна Богданова

Медицинска сестра

mbogdanova@ds-sofia.bg

7. N. Assenov Hausmeister.JPG

Николай Асенов

Техническа поддръжка

male dummy_edited.png

Венцислав Христов

Техническа поддръжка

dummy_edited.png

Росица Асенова

Хигиенист

dummy_edited.png

Богданка Пеева

Хигиенист

bottom of page