Администрация


Моля, обърнете внимание на сферите на компетентност.

Име и длъжност Функция Email и телефон Език
Евгения Шиячка
Aдминистративно
ръководство
vw-lt@ds-sofia.bg български/ немски език

Христина Йорданова

Администрация/ Персонал

vw-ps@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 32

български/ немски език
Нина Славкова Администрация/ Придобивки

vw-mw@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 32

български/ немски език

Стефка Петрова

Аминистрация/ Финанси vw-fs@ds-sofia.bg български/ немски език

Лилия Везнева

Администрация/ Асистент

vw-office2@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 31

български/ немски език