Директор


Mоля, обърнете внимание на сферите на компетентност

Име Функция Email и телефон Език
г-н Бернхард Милес
Директор

sl-sek@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 33

немски език
г-жа Изабел Потер Заместник-директор sl-sek@ds-sofia.bg немски език
г-жа Сузан Бендикс Директор на основно училище sl-sek@ds-sofia.bg немски език
г-жа Мартина Джерма
Координатор предучилищна степен sl-sek@ds-sofia.bg немски език

г-жа Людмила Христова

Офис/ Училищно ръководство

sl-sek@ds-sofia.bg

+359 2 963 52 33

български/ немски език