Занятия по интереси

Всяка година учениците имат възможност в петък от 14.15 до 15.50 ч. да посещават определена работна група.

Работните групи са създадени с цел да предложат на децата допълнителни възможности в различни области. С избора си на работна група, съобразно Правилника за вътрешния ред, т. 5.1 ученикът се задължава да посещава редовно групата.