Нашето училище

Немско училище София (НУ София) е едно от около 140-те Немски училища в чужбина (DAS-Schulen) и се подпомага от Централата за училищно дело в чужбина.

Немско училище София е така също и училище партньор по проекта: „Училища: партньори на бъдещето”.

Немско училище София е немско-българско училище за среща на културите, в което се обучават ученици от предучилище до 12 клас, завършващ с матура.

 

От месец май 2011 година след успешно издържана инспекция немските училища в чужбина получават сертификат "Отлично немско училище в чужбина".

140-те немски училища в чужбина предлагат признати от Съвета на министрите на образованието немски дипломи. Училищата се финансират от Министерството на външните работи на Германия, Централната служба за образователно дело в чужбина, както и от самите държави.

Училищата се контролират по отношение на качеството им систематично още от 2008 година. На базата на 72 критерии инспекторите контролират профила на училището, както и постиженията в него. Инспекциите се повтарят на всеки пет години.

След успешна инспекция училищата имат право да се наричат „Отлично немско училище в чужбина“, което се удостоверява писмено със съответната грамота.