Училищни помещения

Училищен стол

Всеки ден професионална кетъринг-фирма ни доставя над 300 порции за обяд.
Учениците се хранят на няколко смени, придружени от учители. Менюто е хранително и  разнообразно, обсъжда се с административното ръководство и отговаря на строгите изисквания на българското законодателство за храната в училищата.

Кетъринг-фирмата се грижи също и за закуските на децата от Предучилищната.