Училищни помещения

Кабинет по химия и физика

Благодарение на финансова субсидия, отпусната от Външното Министерство в Берлин в училището има кабинет по естествени науки. Кабинетът постоянно се обогатява и разширява. Училището вече разполага с необходимите уреди и материали за часовете по физика и химия: големи, стабилни работни маси, снабдени с изводи за ток и устройства за експерименти, специални шкафове с отделения за химикали и лабораторни материали, както и eкспериментални кутии и маси.