Училищни помещения

Кабинет по музика

За пълноценното образование допринасят и музикалните предмети. Тук също е валидно правилото, че най-добре и най-ефективно се учи, когато се упражнява. Наред с пеенето, тук на учениците се преподават основни структури и характеристики на музиката чрез инструменталното музициране. За целта на разположение са много музикални инструменти (клавишни, ударни инструменти и комплект барабани, ксилофони, бумуакъри и много други). Но е ясно - музиката трябва да доставя удоволствие! Това нашите ученици имат възможност да изпитат чрез многото празници през учебната година.