Училищни помещения

Кабинет по биология

Естествените науки получиха през лятото на  2014 нов кабинет и много нови материали за часовете. С това бе постигнат важен етап в развитието на училището.

Многобройни модели на растения и животни вече онагледяват много по-добре уроците. Също така и възприемането на околния свят се показва с модели – от нервната клетка през синапсите до сетивните органи.