Училищни помещения

Кабинет за работа с глина

Кабинетът за работа с глина се намира в подземния етаж на училището. Той разполага с богат избор от материали, инструменти и бои за керамика. Голямо предимство за училището е и керамичната пещ, в която се изпичат всички творби на учениците . Така те стават още по-здрави и естетически завършени.

Часовете по керамика са едни от любимите на децата.  Влизайки в стаята за работа с глина, учениците се потапят в света на изкуството. Това е място , в което се създават красиви неща.  През петте години на училището са сътворени множество керамични форми, които учениците с голяма радост отнасят вкъщи.