Водещи принципи

Компетентност и толерантност

Едно училище с високо качество и демократични идеали

Немско училище София е интернационална, активна и организирана на демократични принципи общност от ученици, родители, преподаватели и служители.

Езикът и културата на Германия и България се преподават интензивно под формата на диалог. За нас междукултурните различия и партньорствата с други училища и институции са богатство.

В Немско училище София