Актуално

Конкурс за майсторско четене

По двама ученици от класовете 5-6,
7-8
и 9-10 имаха възможността да прочетат пред публика кратък откъс от един познат и един непознат текст.
Поздравления за победителите!

5-6. клас:
1.
място Катарина Щраус, 6б
2.
място Ана Мария Петрова, 5а
3.
място Сияна 6б


7-8. клас:
1. място - Адам 7б
2. място – Максим 8а
3. място – Мила 7б


9-10. клас:
1. място - Тил, 10
2. място – Елена Дерменджиева, 9а
3. място - Едуард,9б