Актуално 2021/2022

Състезание по четене на глас

В сряда, 15.06., в Интерпред се проведе състезанието по четене на глас на Немско училище София. По двама ученици от класовете 5-6,
7-8 и 9-10 имаха възможността да прочетат пред публика  кратък откъс от един познат и един непознат текст.
Поздравления за победителите!

5-6. клас:
1. място - Оно Дедай,6b
2. място - Kатарина Щраус,5b
3. място - Лилиана Славова, 6b


7-8. клас:
1. място - Линард Волф, 8a
2. място - Eлиана Димитрова,8a
3. място - Дара Караиванова, 8b


9-10. клас:
1. място - Михаела Кирова, 10
2. място - Mиа Паул, 10
3. място - Mария Каранфилова,10