Актуално 2021/2022

Федерална инспекция в НУ София - отлагане

BLI (Федерална инспекция)

Немските училища в чужбина се подкрепят по отношение на подсигуряването на качеството и развитието си от федералната инспекция. Инспекцията контролира систематично и под защита на данните работата на училищата. Методите и инструментите на инспекцията са разработени от федерална проектна група в сътрудничество с инспекторатите на Долна Саксония и Северен Рейн-Вестфалия и с подкрепата на научни екипи.

Тъй като възстановяването на присъственото обучение е отложено за неопределено време, през следващите седмици ще бъдем в дистанционно обучение.

След съгласуване с инспекорите BLI при тези обстоятелства провеждането на инспекцията не е възможно, тъй като наблюдението на присъствени учебни занимания е безусловно необходима предпоставка при инспекцията. Инспекцията е планирана за КС 49 (5.12.-10.12.).

Ако провеждането на на инспекцията не е възможно и през тази седмица, тя ще бъде отложена за втория срок. Това би имало като последствие, че ще трябва да се подложим на по-различна форма на инспектиране, тъй като BLI 2.0 е бъде заменена с BLI 3.0.

Обобщена информация можете да намерите тук