Актуално 2019/2020

Практическа математика

За последните си класни работи и клаузури за учебната година учениците от 6. до 11. клас обработваха различни математически въпроси и презентираха резултатите  в клипове.

Малко примери:

6a клас: Графично представяне на дроби и събиране на дроби

Елиана:                                                                Размус:                                                                  Родин:

8. клас: Доказателство на Питагоровата теорема

Мария:

9. клас: Извеждане на формулата за обем на пирамида

Калина:                                                                 Боян:

11. клас: Биномиален коефициент

Мартина:                                                              Миа: