Актуално 2018/2019

Посещение от специалисти от сферата на правото

В сряда Немско училище София имаше посещение от двама адвокати от Германия, чиято фирма JuraSolutions работи съвместно с български фирми и има офис в София.
Двамата господа обясниха на класовете от 10. до 12. какво се включва в задачите на един адвокат, какви други правни професии има, какво трябва да притежава човек, за да следва право и защо тяхната фирма проявява голям интерес към български адвокати. Те разказаха също, защо подсъдимите в съда никога не седят от страната на прозореца.

Много благодарим за информативния поглед в тази професия!