Актуално 2018/2019

Консултация за избор на специалност и професия

В сряда, 21.11 18 г., се проведе ежегодната консултация за избор на специалност и професия в 91. ЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ с експерт от федералната агенция по заетостта в Германия. Учениците от 11. и 12. клас на 91. ЕГ и на Немско училище София, разделени на групи, посетиха в рамките на деня уъркшопи в областите медицина, хуманитарни науки, изкуство, инженерни и естествени науки и икономика. Бяха представени специалности и професии и много въпроси получиха отговор. Благодарим на г-н Мюнх от 91. ЕГ за организацията.